Dziesięć tańczących kobiet. Biblioteka Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Tom 2