Dzieciństwo w cieniu rózgi. Historia i oblicza przemocy wobec dzieci