Diagnoza gotowości szkolnej. Karty pracy. Klasa 1. Edukacja wczesnoszkolna