Despite Your (im)perfections. Dotrzymaj złożonej mi obietnicy