Czytaj z Albikiem, Morskie opowieści, interaktywna mówiąca książka