Cywil w wojsku. Wspomnienia z życia i wojen 1897-1929