Basen ogrodowy, dmuchany, elektrostator, zestaw, 70x30 cm