Basen ogrodowy, dmuchany, elektrostator, zestaw, 610x132 cm