#9 Marzena Rudnicka / Silver Generation, czyli pokolenie 55+ na rynku pracy - Skrzydlaty HR - podcast