50 wesel i pogrzeb. Emilia Brzeska na tropie. Tom 1