#19 Piotr Lipa / Zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi - Skrzydlaty HR - podcast