#18 Joanna Rosiek / Agile w HR przyjacielem Biznesu - Skrzydlaty HR - podcast