#162 Różnorodność w zespole - Anna Sarnacka-Smith, dr Sergiusz Prokurat - Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS - podcast

Opracowanie zbiorowe