#148 Sztuka współczesna w przestrzeni miejskiej - dr Małgorzata Jabłońska, Piotr Szewczyk, Łukasz Harat - Strefa Designu Uniwersytetu SWPS - podcast

Opracowanie zbiorowe