#12 Psychologia przywództwa, biznes, zarządzanie - Jacek Santorski i Andrzej Tucholski - Można! - Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS - podcast

Opracowanie zbiorowe