Creadu, Mozaika diamentowa, Planeta w kolorze tęczy, 40x50 cm