Zadania z matematyki część A, B dla wyższych uczelni technicznych