Wojna w blasku dnia. Cykl demoniczny. Tom 3. Księga 1