Wierszowany samouczek językowy, czyli Części mowy i Części zdania