Wielka przygoda. Klasa 2. Część 2. Zeszyt ćwiczeń. Matematyka. Edycja 2021-2023