Wielka przygoda. Klasa 2. Część 1. Podręcznik. Matematyka. Edycja 2021-2023