The War of the Worlds. Book 1. The Coming of the Martians. Wojna Światów. Tom 1. Przybycie Marsjan z podręcznym słownikiem angielsko-polskim