The Jungle Book. Księga Dżungli z podręcznym słownikiem angielsko-polskim