Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego. Ewidencja, amortyzowanie, dokumentowanie