TwójPasaż

Nasza działalność opiera się na sprzedaży detalicznej oraz hurtowej. Dynamika i elastyczność działań skłania nas do ciągłego poszukiwania nowych partnerów zarówno w kraju jak i za granicą. W naszej ofercie znajdą Państwo wiele ciekawych pozycji atrakcyjnych cenowo. Umożliwiamy również realizację indywidualnych projektów i nietypowych zamówień.
Pokaż więcej
Filtruj
Kategorie
Marka
 • więcej
Kolor
Dostępność
Cena
Ocena produktu
Brak danych do wyświetlenia.
Nazwa firmy: Granos Group Sp. z o.o.
Adres: Źródlana 45, 65-001 Zielona Góra
NIP: 9731008593
E-mail: [email protected]
Telefon: 68 506 50 56

Polityka zwrotów

PRAWA KONSUMENTA Klientom zakupującym u nas produkty jako konsumenci, przysługują stosowne uprawnienia wynikające z Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 ze zm.). Do zawieranych umów zastosowanie znajduje także regulamin sklepu internetowego twojpasaz.pl – jednakże jego postanowienia, mniej korzystne niż bezwzględnie obowiązujące przepisy ustaw, są nieważne. I tak konsumentom zawierającym u nas towary przysługuje: prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru – zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta; uprawnienia z rękojmi opisane w Kodeksie cywilnym; uprawnienia gwarancyjne – jeżeli zakupiony towar jest nią objęty, na zasadach i warunkach określonych w karcie gwarancyjnej. Konsument decyduje z jakich przysługujących mu praw korzysta – z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość czy też z uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji. W pewnych wyjątkowych przypadkach Sprzedawca zastrzega dodatkową możliwość wyrażenia zgody na wymianę zakupionego towaru na inny o tej samej wartości lub droższy – zależy to jednak każdorazowo od okoliczności konkretnej sprzedaży oraz woli Sprzedawcy. PRAWO DO ODSTĄPIENIA UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (co do zasady). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie – na adres Granos Group. Sp. z o.o., ul. Sulechowska 4a bud. 45, 65-001 Zielona Góra w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta (strona 22) oraz pod niniejszym adresem: formularz zwrotu Korzystanie z przedmiotowego formularza nie jest jednak obowiązkowe. Szczegółową procedurę związaną z odstąpieniem od umowy – w tym początek biegu terminu do złożenia oświadczenia przez Konsumenta, zasady zwrotu towaru Sprzedawcy oraz zwrotu ceny towaru określa Regulamin sklepu internetowego twojpasaz.pl jak również załącznik nr 1 do Ustawy o Prawach Konsumenta (strona 20) UPRAWNIENIA Z RĘKOJMI Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru – tj. niezgodności rzeczy sprzedanej z umową – Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi. Uprawnienia te przysługują Konsumentowi w okresie 2 lat od daty doręczenia produktu i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Konsument we wskazanym wyżej okresie może żądać: naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy sprzedaży - chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; w przypadku żądania odstąpienia od umowy stwierdzona wada produktu musi być nadto istotna. Reklamacje składa Klient poprzez złożenie stosownego oświadczenia Sprzedawcy, w dowolnej formie umożliwiającej Sprzedawcy zapoznanie się z reklamacją i jej treścią: pisemnie – na adres Granos Group. Sp. z o.o., ul. Sulechowska 4a bud. 45, 65-001 Zielona Góra w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail na adres: [email protected] zakładki "Zgłoś reklamacje" pod adresem lub http://www.twojpasaz.pl/pl/i/Zglos-reklamacje/32. Szczegółowe prawa i obowiązki wynikające z rękojmi, w tym sposób rozpatrywania reklamacji, określa Regulamin sklepu internetowego twojpasaz.pl oraz kodeks cywilny w art. 556-576. UPRAWNIENIA Z GWARANCJI Towary zakupione w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora – jeżeli przewiduje to treść oferty. Szczegółowe warunki gwarancji, czas jej trwania oraz zasady korzystania z przedmiotowych uprawnień określa każdorazowo karta gwarancyjna wystawiona przez gwaranta.

Adres zwrotów
Granos Gropu sp. z o.o. Sklep TwójPasaż.pl
ul Sulechowska 4A bud.45
65-001 Zielona Góra

Czas na zwrot towaru

14 dni

Polityka prywatności TwójPasaż

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRANOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w ul. Źródlana 45, 65-001 Zielona Góra.
 2. Może Pani/Pan skontaktować się z nami poprzez e-mail pod adresem/na numer [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Empik. S.A. (operatorowi platformy sprzedażowej www.empik.com) dostawcom systemów informatycznych i usług IT, bankom i operatorom płatności, firmom kurierskim oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienie lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 5c powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy – bez nich umowa nie będzie mogła być zawarta.
Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.