Skarby sztuki. Muzeum Narodowe w Warszawie

Opracowanie zbiorowe