Młody czytelnik poznaje panią diakon w kościele luterańskim, mnicha z zakonu benedyktynów, imama, lamę buddyjskiego, księdza prawosławnego i rabina. I ma okazję dowiedzieć się wielu bardzo interesujących rzeczy, zarówno o samych duchownych, ich obowiązkach oraz prawach, jak też o zasadach obowiązujących w danej religii. Na wstępie każdy z bohaterów przedstawia się, opowiadając, kim jest i co robi. I już tu okazuje się, że wszyscy oni, prócz tego, że reprezentują różne wyznania, są bardzo ciekawymi ludźmi.

Później autorka zadała każdemu z duchownych podstawowe pytania, a odpowiedzi na nie pozwoliły zbudować jej kompleksowy, a jednak dostosowany do możliwości percepcyjnych dziecka, obraz każdej religii.

Karolina Oponowicz pytała, między innymi o to, jak wygląda Bóg, czym charakteryzuje się dom modlitwy, czyli świątynia, jakie święta obchodzi się w jakiej religii. Autorka pytała, a rozmówcy cierpliwie, wyczerpująco odpowiadali, dzięki czemu powstało rzetelne źródło wiedzy popularnej o rozmaitych wyznaniach.

Bardzo brakowało takiej książki na polskim rynku wydawniczym, ale już jest i warto po nią sięgnąć – z dziećmi lub samemu.