Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Podręcznik. Część 2. Kwalifikacja EKA05