Podstawy przedsiębiorczości. Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik. Liceum i technikum