Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problemy rozwoju stylu w sztuce nowożytnej