Okiem filmowca. Nauka i łamanie zasad filmowej kompozycji