Obrona wojska moskiewskiego w Polszcze przez Iwana Wasilewicza, oficera w tymże wojsku