Nasze histerie, nasze nadzieje. Spotkania z Tadeuszem Konwickim