Najlepsze sportowe historie. Reportaże „Przeglądu Sportowego”

Opracowanie zbiorowe