Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949