Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu. Tom 1-2