Historia Świata XX wieku. Od Rewolucji Październikowej do „Solidarności". Tom 1