Historia Powstania Islamu jako Doktryny Społeczno-Politycznej