Historia cywilizacji amerykańskiej. Era konsolidacji 1861-1945