Godny pożądania stan świadomości. O przyjemności jako wartości ostatecznej