Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa