Istnieje powiedzenie, które mówi, „że kto dla jednych jest terrorystą, dla innych jest bojownikiem o wolność” (po angielsku: „one man's terrorist, another man's freedom fighter”). Czy ten relatywizm jest uzasadniony? Czy rzeczywiście nie da się odróżnić terrorysty od bojownika o wolność? Jak zdefiniować to zjawisko? M.in. na te pytania związane z problematyką współczesnego terroryzmu spróbuje odpowiedzieć - w ramach comiesięcznego cyklu „Projekt wiedza - Uniwersytet Łódzki w Empiku” - prof. Ryszard Machnikowski, ekspert Uniwersytetu Łódzkiego ds. terroryzmu i bezpieczeństwa międzynarodowego. Prelegent jest poza tym ekspertem zewnętrznym Narodowego Programu Forecast Polska 2020 oraz ekspertem zagranicznym w różnych instytucjach zajmujących się problematyką współczesnego terroryzmu w Paryżu, a także w Londynie.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana definicja terroryzmu oraz podane przykłady jego funkcjonowania.