Zapraszamy na wieczór autorski dr Krzysztofa Raka, autora książki "Polska - niespełniony sojusznik Hitlera" (Bellona). Książka jest pierwszą tak gruntowną monografią, przedstawiającą na podstawie szeroko zakrojonych badań (w tym – niepublikowanych archiwalnych dokumentów niemieckich) miejsce Polski w koncepcji Adolfa Hitlera. Autor dowodzi, że przez wiele lat, aż do wiosny 1939 r., sojusz z Polską miał dla Hitlera strategiczne znaczenie.  Książka wpisuje się w trwającą od kilku lat dyskusję, czy Polska powinna przyjąć w 1939 r. propozycje niemieckie i wraz z hitlerowską Rzeszą uderzyć na ZSRR. Spotkanie z autorem poprowadzi prof. Stanisław Żerko (Instytut Zachodni w Poznaniu i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni). Spotkanie odbędzie się pod patronatem Instytutu Zachodniego w Poznaniu.