Eksploatacja instalacji elektrycznych. Technik elektryk. Podręcznik. Kwalifikacja E.24.2. Technikum