Dziwne jest serce kobiece. Wspomnienia z Pomorza i Hebdowa. Tom 2