PISF, fundacje, modelki i praca w niedziele - Dziennikarskie Zero #37