Dziennik z getta łódzkiego. Das Tagebuch aus dem Lodzer Getto