Dzielenie łupów. Wojna o imperium Aleksandra Wielkiego