Sny bogów i potworów. Część2. Córka dymu i kości. Tom 3