Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne